Muallimce Com - Öğretmen, Öğrenci ve Velilere Kaynak

Anasayfa İzcilik Sivil Savunma Deprem Parametreleri ve Tanımları

Deprem Parametreleri ve Tanımları

e-Posta Yazdır
Kullanıcı Değerlendirmesi: / 1
ZayıfEn iyi 

Herhangi bir deprem oluştuğunda, bu depremin tariflenmesi ve anlaşılabilmesi için "DEPREM PARAMETRELERİ" olarak tanımlanan bazı kavramlardan söz edilmektedir. Aşağıda kısaca bu parametrelerin açıklaması yapılacaktır.

ODAK NOKTASI (HiPOSANTR)
Odak noktası yerin içinde depremin enerjisinin ortaya çıktığı noktadır.Bu noktaya odak noktası veya iç merkez de denir.Gerçekte , enerjinin ortaya çıktığı bir nokta olmayıp bir alandır.

DIŞ MERKEZ (EPiSANTR)
Odak noktasına en yakın olan yer üzerindeki noktadır. Burası aynı zamanda depremin en çok hasar yaptığı veya en kuvvetli olarak hissedildiği noktadır. Aslında bu, bir noktadan çok bir alandır.

ODAK DERİNLİĞİ
Depremde enerjinin açığa çıktığı noktanın yeryüzünden en kısa uzaklığı, depremin odak derinliği olarak adlandırılır. Tektonik Depremler odak derinliklerine göre sınıflandırılabilir. Yerin 0-60 km.derinliğinde olan depremler sığ deprem olarak nitelenir.Yerin 70-300 km.derinliklerinde olan depremler orta derinlikte olan depremlerdir. Türkiye''de olan depremler genellikle sığ depremlerdir. Sığ depremler dar bir alanda hissedilirken bu alan içinde çok büyük hasar yapabilirler.

ŞİDDET
Herhangi bir derinlikte olan depremin, yeryüzünde hissedildiği bir noktadaki etkisinin ölçüsü olarak tanımlanmaktadır. Depremin yer yüzeyindeki etkileri depremin şiddeti olarak tanımlanır. Şiddetin ölçüsü, insanların deprem sırasında uykudan uyanmaları, mobilyaların hareket etmesi, bacaların yıkılması ve toplam hasar gibi çeşitli kıstaslar göz önüne alınarak yapılır. Şiddeti tanımlamak için birçok ölçek geliştirilmiştir. Bunlardan en yaygın olarak kullanılanı Değiştirilmiş Mercalli Şiddet Ölçeği''dir. (Modified Mercalli -MM- Intensity Scale). Bu ölçek, Romen rakamları ile belirlenen 12 düzeyden oluşur. Hiçbir matematiksel temeli olmayıp, bütünü ile gözlemsel bilgilere dayanır. Önceden hazırlanmış olan bu cetveller, her şiddet derecesindeki depremlerin insanlar, yapılar ve arazi üzerinde meydana getireceği etkileri belirlemektedir. Şiddeti V ve daha küçük olan depremler genellikle yapılarda hasar meydana getirmezler. VI-XII arasındaki şiddetler ise, depremlerin yapılarda meydana getirdiği hasar ve arazide oluşturduğu kırılma, yarılma, heyelan gibi bulgulara dayanılarak değerlendirilmektedir.

MAGNİTÜD
Deprem sırasında açığa çıkan enerjinin bir ölçüsü olarak tanımlanmaktadır. Enerjinin doğrudan doğruya ölçülmesi olanağı olmadığından, Amerika Birleşik Devletleri''nden Prof.C.Richter tarafından 1930 yıllarında bulunan bir yöntemle depremlerin aletsel bir ölçüsü olan "Magnitüd" tanımlanmıştır. Prof .Richter, episantrdan 100 km. uzaklıkta ve sert zemine yerlestirilmis özel bir sismografla (2800 büyütmeli, özel periyodu 0.8 saniye ve %80 sönümü olan bir Wood-Anderson torsiyon Sismografı ile) kaydedilmiş zemin hareketinin mikron cinsinden (1 mikron 1/1000 mm) ölçülen maksimum genliğinin 10 tabanına göre logaritmasını bir depremin "magnitüdü" olarak tanımlamıştır. Ölçek, bir birimlik magnitüt artışı, depremin boyutlarında 10 katı bir artışa karşılık gelecek biçimde düzenlenmiştir. Örneğin, Richter Ölçeği''ne göre magnitüdü 8 olan bir deprem, magnitüdü 4 olan bir depremden 10 bin kez daha büyüktür. Bugüne dek olan depremler istatistik olarak incelendiğinde kaydedilen en büyük magnitüd değerinin 8.9 olduğu görülmektedir(31 Ocak 1906 Colombiya-Ekvator ve 2Mart 1933 Sanriku-Japonya depremleri).

Depremlerin şiddet ve magnitüdleri arasındaki bağıntılardan dönüşümleri aşağıdaki gibi verilebilir.


Şiddet

IV V VI VII VIII IX X XI XII

Richter MG

4 4,5 5,1 5,6 6,2 6,6 7,3 7,8 8,4

ARTÇI DEPREM (Aftershock) NEDİR?
Ana depremi izleyen daha küçük sarsıntılar dizisidir.

ARTÇI DEPREMLER (Aftershocklar) NE KADAR SÜRE İLE DEVAM EDER?
Belli bir süresi yoktur. 1 ay da olabilir 2 yıl da.

DEPREMİN SÜRESİ NE KADARDIR?
Bir-iki saniyeden iki-üç dakikaya kadar sürebilir.

DEPREMLER ÖNCEDEN BELİRLENEBİLİR Mİ?
Var olan koşullarda depremin önceden belirlenmesi olanaksızdır.

FAY NEDİR?
Yerkabuğunu oluşturan kayaçların bir yüzey boyunca kırılması ve oluşan iki parçanın birbirine göre göreceli olarak yer değiştirmesidir.

KUZEY ANADOLU FAY HATTI NEDİR?
Doğuda Karlıova ile batıda Mudurnu vadisi arasında doğu-batı doğrultusunda bir yay gibi uzanır. Dünyanın en aktif ve en önemli kırık hatları arasında yer alan Kuzey Anadolu fay zonunun uzunluğu yaklaşık 1200 km.''dir. Genişliği ise 100 m ile 10 km arasında değişir.

DEPREM OLAN HER YERDE FAY VAR MIDIR?
Eğer yoksa bile yeni bir tane oluşmuştur.

DEPREM NERELERDE OLUŞUR?
Deprem herhangi bir yerde ve herhangi bir zamanda oluşabilir. Genel olarak depremlerin kabuğu oluşturan levhaların sınırlarında oluştuğu söylenebilir. Dünyanın çeşitli yerlerinde benzer nitelikte depremlerin tekrarlandığı gözlenmiştir ve buraları hep levha sınırlarındadır. Depremlerin yoğun olarak gözlendiği bölgeler yeryüzünde üç ana kuşak oluşturur.

1.KUŞAK (Pasifik Deprem Kuşağı): Şili''den kuzeye doğru Güney Amerika kıyıları, Orta Amerika, Meksika, ABD''nin batı kıyıları ve Alaska''nın güneyinden Aleutian Adaları, Japonya, Filipinler, Yeni Gine, Güney Pasifik Adaları ve Yeni Zelanda''yı içine alan en büyük deprem kuşağıdır. Yeryüzündeki büyük depremlerin yüzde 81''i bu kuşak üzerinde gerçekleşir.

2.KUŞAK (Alpine): Endonezya''dan (Java-Sumatra) başlayıp Himalayalar ve Akdeniz üzerinden Atlantik Okyanusu''na ulaşan kuşaktır. Yeryüzündeki büyük depremlerin yüzde 17''si bu kuşakta oluşur.

3.KUŞAK (Atlantik): Bu kuşak, Atlantik Okyanusu ortasında yer alan levha sınırı (Atlantik Okyanus Sırtı) boyunca uzanır.

Son Güncelleme ( Çarşamba, 08 Mayıs 2013 18:22 )
 

Facebookta Takip Edin

Twitter da Takip Edin

Mebde.Net Bütün Sınavlar Dindersi.com Eğitimhane Eğitimsitem.Com Eğitimsitesibul.Com Öğretmen Siteleri Turkish-Media Eğitim Fakültesi Sayfa com Öğretmen Platformu Memurun Haberi.Com

Sitede Ara

Google+ da Bizi Takip Edin

 

 

MEB Bağlantıları

Milli Eğitim Bakanlığı MEBBİS Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Bilişim Ağı E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi E-Okul Öğrenci Kayıt Sistemi E Okul Öğretmen Girişi İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin İletişim Adresleri Okul Sitelerinin Adresleri Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi Edinme Sistemi

Eğitim Sendikaları

Aktif Eğitimciler Sendikası Eğitimciler Birliği Sendikası Eğitim ve Bilim İşgörenleriSendikası Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası Türk Eğitim Sen

İstatistikler

Üyeler : 2
İçerik : 1929
Web Bağlantıları : 10
İçerik Tıklama Görünümü : 8144129

Ziyaretçi Sayacı

mod_vvisit_counterBugün1643
mod_vvisit_counterDün2307
mod_vvisit_counterBu Hafta16761
mod_vvisit_counterBu Ay1643
mod_vvisit_counterToplam2699159

Eğitim ve Ögretim
Eğitim ve Ögretim